ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2017-05-26T14:30:24+00:00
 Υπηρεσίες Alarms.gr E-shop Άλλες εταιρείες Ιδιώτες
Μελέτη απο Ηλεκτρονικό Μηχανικό Ανώτατης Εκπαίδευσης
Εγκατάσταση από Ηλεκτρονικό Μηχανικό Ανώτατης εκπαίδευσης
Υλικά καταξιωμένων Οίκων
DOA 30 ημερών
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων
Πολιτική προστασίας δεδομένων πελατών
Άδεια Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
Δυνατότητα χρηματοδότησης προϊόντων
Εγγύηση 2 ετών
Πρόσβαση σε 24ωρο τεχνικό ασφαλείας
Σύνδεση με ΚΛΣ συμβατό με BS8418
Άμεση Επέμβαση Περιπολικού
Δυνατότητα μελέτης οποιουδήποτε έργου
Συμβόλαιο Συντήρησης Εξοπλισμού
ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ